Logo THPT TRẦN PHÚ - BA VÌ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ - BA VÌ

Chú ý:
- (*) là thành phần bắt buộc phải nhập.
- Mã học sinh là Mã định danh Bộ Giáo dục và Đào tạo Trên cơ sở dữ liệu ngành, trong phần thông tin học sinh eNetViet
- CMHS chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong phiếu đăng ký.
- Kết quả trúng tuyến được thông báo đến CMHS bằng email theo địa chỉ đã đăng ký.

THÔNG TIN HỌC SINH
NƠI THƯỜNG TRÚ
THÔNG TIN LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT
NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
THÔNG TIN XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

Học lực

 

Hạnh kiểm

Hồ sơ kèm theo

Bản scan học bạ (trong 1 tệp pdf)*:

Bản scan giấy khai sinh (dạng jpg hoặc pdf)*:

Chứng chỉ ngoại ngữ(có thời hạn 2 năm tính đến ngày 31/05/2023)

Các giải thưởng (Mỗi giấy chứng nhận lưu trong 1 tệp dạng jpg hoặc pdf) Thêm

THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết thông tin tuyến sinh từ nguồn tin nào?